Egyéni vállalkozó osztalékalapja utáni szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

Az egyéni válllakozók adózását a 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) szabályozza. Ennek 49/C paragrafusa értelmében megállapított vállalkozói osztalékalap után a vállalkozó 17,5 százalék (2019. július 1-jétől) szociális hozzájárulási adót köteles fizetni az alábbi felső korlátozást figyelembe véve.
Az osztalékalap után fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja legfeljebb a minimálbér összegének 24-szerese lehet. A 2019-es adóévre vonatkoztatva tehát az osztalékalap utáni szocho alapja tehát legfeljebb 24 x 149.000 Ft, azaz 3.576.000 Ft lehet, azonban az alapot csökkenteni kell a következőkkel:

– az egyéni vállalkozó válllakozásból kivont jövedelmének (vállalkozói kivét) éves összegével;

– egyéb, összevont adóalapba tartozó adó alapjának számításánál figyelembe vett, a Szocho tv. 1. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott juttatások összegével (járulékalapot képező egyéb jövedelmeinek összegével);

– osztalék jövedelmének összegével;

– értékpapír kölcsönzésből származó jövedelmével;

– árfolyamnyereségből származó jövedelmével.

Tehát ténylegesen az osztalékalap (vagy amennyiben ez a kisebb összeg, akkor a 3.576.000 Ft) fenti tételekkel csökkentett összege után kell megfizetnünk a szociális hozzájárulási adót.