Társas vállalkozás áttérése KATA adózásra

Betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég is választhatja a KATA szerinti adózást, amennyiben a tagok kizárólag magánszemélyek. A kettős könyvvitel kötelezettsége alóli kikerülés okán az áttérő társas vállalkozásnak osztalék adót kiváltó adó fizetési kötelezettsége merülhet fel. Amennyiben az iménti társas vállalkozás EVA adó szerint adózott, úgy osztalék adót kiváltó adót nem kell megfizetnie, illetve amennyiben a korábbi működési éveiben társasági adó szerint (TAO) adózás mellett egyszerűsített vállalkozói adóalany (EVA-s) adóalany is volt, úgy az EVA-s adóalanyi időszakot az osztalék adót kiváltó adó tekintetében figyelmen kívül lehet hagyni (ugyanis az EVA-val minden ilyen jellegű adófizetési kötelezettség megfizetésre került).

A TAO adóalany vagy korábban TAO-s adóalanyként is működő EVA-s adóalany társas vállalkozás esetében az osztalék adót kiváltó adó alapja a mérleg alábbi soraiból tevődik össze:

+ (növelő) TAO adóalanyiság során felhalmozott eredménytartalék;
+ (növelő) TAO adóalanyiság során képzett lekötött tartalék;
+ (növelő) Adózott eredmény;
+ (növelő) Jóváhagyott osztalék formájában a taggal szemben fennálló kötelezettség
(csökkentő) Mérlegben kimutatott tárgyi eszközök könyv szerinti értéke;
(csökkentő) Mérlegben kimutatott immateriális javak könyv szerinti értéke.

Az így kapott összeg képezi az osztalék adót kiváltó adó alapját, az adó mértéke pedig 15%. Ezt a társasági adó (egyszerűsített vállalkozói adó) bevallásában elkülönítetten kell bevallani. A befizetés három egyenlő részletben történik: az első részletet a szóban forgó társasági adó bevallás beadási határidejéig kell megfizetni, a következő a következő adóév február 25-ig, a harmadik részletet az azt követő adóév február 25-ig.

A társas vállalkozásnak a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint kell eljárnia,  és az utolsó tao szerinti adóévnek megfelelő 1×71-es bevallást kell benyújtania. Pl. ha év elejétől tér át a kata adózásra, akkor ‘normál módon’ május 31-ig kell ezt benyújtania, amennyiben év közben tér át a kata adózásra, akkor az áttérés napját követő 150 napon belül az aktuális év szerinti 1×71-es bevallást benyújtva. A bejelentés évére készült tao-bevallásban nem vall be adóelőleget és a követő évre nem fizet tao-előleget a vállalkozás.