Munkavállalók személyszállításáról szóló számla áfatartalmának levonása (csoportos munkásszállítás)

Amennyiben a munkáltató nem kér térítést a szolgáltatásért

Alapesetben a személyszállító alvállalkozó által felszámított adó nem vonható le, tekintettel arra, hogy a dolgozó munkába szállítása alapvetően a munkavállaló személyes szükségletét fedezi (a munkajogi szabályok alapján a munkavállaló kötelezettsége a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, azaz általános esetben, a munkáltató által a munkavállalók utazásának megszervezése (biztosítása) a munkáltató gazdasági érdekkörén kívül esik.). Ingyenes szolgáltatásra azonban csak akkor kell áfát fizetni az Áfa tv. 14.§ (1) bekezdéssel összefüggésben, ha a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az adó levonható. Ebből következően az adó levonással nem lehet élni, viszont ingyenes szolgáltatásnyújtás címén nem kell áfát fizetni.

Ha a munkáltató saját maga szállít és ezért az áfa levonható volt, akkor ingyenes szolgáltatásnyújtás címén áfa kötelezettség keletkezik (14.§ (1) bekezdés), mert a munkába járás biztosítása alapesetben vállalkozásidegen cél. Az adó alapja az a költség, ami kiadásként felmerült az ingyenes szolgáltatás érdekében (Áfa tv. 69.§), ami nem feltétlenül azonos a szolgáltatás piaci árával.

Azonban amennyiben tömegközlekedéssel nem lehetséges vagy aránytalanul nagy nehézségbe ütközne a munkavégzés helyének megközelítése, akkor a munkáltató által biztosított személyszállítási szolgáltatás már a vállalkozás tevékenységével összefüggő költséggé válik, így ennek áfája levonásba helyezhető (a tevékenység folytatásának feltétele, hogy  a munkavállalók eljussanak a munkavégzés helyre). Erre példa lehet, hogy a gyár, üzem lakott területen kívül helyezkedik el, a menetrendszerinti járatok rendkívül ritkák, a járművek befogadóképessége kicsi a dolgozók számához képest vagy a gyárba való bejutás túl sok átszállással, nagy várakozási idővel járna. Ez esetben a szolgáltatás munkavállalók felé történő továbbszámlázására sincs szükség.