Osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó KIVA adóalany társas vállalkozásnál

 

2019. január 1-jétől az osztalék adózására vonatkozó szabályok jelentősen megváltoztak. Az ezen időponttól a társas vállalkozó tagjának a vállalkozás által kifizetett osztalékot 15% személyi jövedelemadó, valamint -az eddigi egészségügyi hozzájárulás helyett – szociális hozzájárulási adó terheli.

 A szociális hozzájárulási adó mértéke  19,5%, (kormányzati igéretek szerint 2019. július 1-jétől 17,5%), és az osztalékra vonatkozóan az adó alapját a minimálbér 24-szeres összege képezi, vagyis az osztalék ezt meghaladó része mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetésétől. Ezen adóalapból azonban levonható a tag részére kifizetett bér, illetve a vállalkozás (kifizető) felé a tag nyilatkozhat arról, hogy bérjövedelme éves szinten várhatóan egy adott összeget elér, és kizárólag a minimálbér valamint ezen összeg különbözete után fizeti meg az adót, illetve amennyiben ezen összeg várhatóan meghaladja a minimálbér 24-szeresét, akkor egyáltalán nem fizet szociális hozzájárulási adót. Amennyiben a tag tévesen nyilatkozik, és jövedelme mégsem éri el a megjelölt értéket, úgy a személyi jöved6elemadó bevallásban 6%-kal megemelt adómérték mellett kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót.

Amennyiben az év végén az derül ki, hogy a kifizető a tag éves bérjövedelme alapján fizetendő adónál nagyobb mértékben vonta le az adót, úgy a személyi jövedelemadó bevallásban lehetőség van a túlfizetés visszaigénylésére.

KIVA adóalany társas vállalkozás esetén az éves elszámoló KIVA bevallásban (amely a következő év május 31-ig benyújtandó) a kifizetett osztalékot adóalap növelő tételként kell feltüntetni.

Törvényi rendelkezés: 2018. évi LII. törvény (szocho tv.)