Számla visszaküldésére vonatkozó szabályok

A vitatott számla visszaküldésére a fizetési felszólítás adós általi kézhezvételéig van mód. A fizetési felszólítás a számla lejártát követő 20. napon indítható el legkorábban. Tehát a vitatott számlát lehetőség szerint úgy adjuk postára, hogy a fizetési határidőtől számított 20 napon belül megérkezzen a szállító felé. Miután a számla visszaküldését, elvitatását megfelelő indokkal írásos formában alá kell támasztani, így a számlát és a kísérőlevelet javasolt ajánlottan vagy még inkább tértivevényesen feladni. A levélről készítsünk és őrizzünk meg egy másolatot.

A számla visszaküldése indokolt abban az esetben, ha a számlán jelölt termék/szolgáltatás nem vagy nem megfelelően került leszállításra/teljesítésre, valójában a számla alapját képező jogviszony nem is jött létre, a számlán szereplő fizetési határidő, fizetési mód nem megfelelő, a számlázott összeg eltér a szerződés/megállapodás szerinti összegtől vagy adótartalma nem felel meg a hatályos törvényeknek.