Utazási bérlet áfa tartalmának kezelése

Kizárólag abban az esetben vonható le a bérlet áfa tartalma, ha a számla a munkáltató nevére szól és ha a bérlet árát a munkáltató csak részlegesen (pl. helyközi bérlet esetén a törvényben minimálisan előírt 86%-át) téríti meg a dolgozónak. Ebben az esetben a teljes áfatartalom levonható, azonban – az áfa levonásától függetlenül(!) – a fennmaradó 14%-ról a cég a dolgozó felé számlát köteles kiállítani. Iyenkor megvizsgálandó, hogy a bérlet térítése törvény általi előírásnak megfelelően történik (közigazgatási határt átszelő járathoz kötött helyközi bérlet) vagy a munkavállalóval történő megállapodás alapján (helyi bérlet). Amennyiben nem jogszabály kötelezi a munkáltatót a bérlet térítésére, úgy a bevallás benyújtása során az áfa alapot a bérlet teljes árára kell korrigálni [Áfa tv. 67. § (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben azonban jogszabály írja el a költség megtérítését, ebben az esetben nincs szükség az áfaalap korrekciójára [Áfa tv. 67. § (2) bekezdés]. Ez esetben a számla teljes áfatartalma levonásba helyezhető, míg fizetendő áfa a 14% után keletkezik, amelyet a dolgozó meg kell fizessen.